Obsessão

(Samba)Mirabeau e Milton de Oliveira
44
G
D7
G
G7
C
G7
C
C
F7
B
E6
D7
C
F7
B
AØ
D7
G7
C
F7
B
E7
D7