Um Dia Inteiro 1-2 Ton

(Samba-Funk)Unknown Composer
44
C
F7
F
G7
C
E
G7
A7
A
E
G7
A7
A
G7