Bendito Jesus

(Pop)Danilo Montero
44
A
EG
F
FE
D
D
E7
A
E
F
E
D
A
E
A
EG
EG
C7
F
FE
D
1.
A
EG
D
2.
F
EG
B7
D
E
D
 Sh
 3 (sh)
A
EG
 crec
F
FE
D
A
EG
C7
F
FE
D
F
EG
B7
D
E
F
EG
B7