El Paso Feleena (C Dur) Text (2015-07-30)

(Slow Country)M. Robins a Jan Vyčítal
38
C
D7
G
G7
C
1.
2.
C7
F
C
C
C7
F
G7
G7
1. Byla to krása, když já do El Pasa,
do těch ulic dřevěnejch, zase jsem vjel.
Já s koně slez líně, tam proti kantýně,
kde z oken zvuk honky tonk piána zněl.
R: Ve dveřích mexická dívka stojí
a ve vlasech růži má. Jsou
dlouhý večery, když roznáší sherry a ve svých
snech jenom mne objímá.
2. Dívka snědé kůže, jak prérijní růže
v žilách žhavou krev mexické noci má.
Růžová kantýna a moje Feleena,
už kolik nocí jen o ní se mi zdá.
Já svý sherry dopil, když na mě osopil
se chlap, kterej marně měl Feleenu rád.
Dva výstřely štěkly, já nebyl tak vzteklý
a snad proto on pad', ale já zůstal stát.
3. Hledal jsem spásu, tak zády k El Pasu
já na cestu rychle se dal jako blesk.
Dlouho jsem se skrýval, jak v doupěti mýval,
ale po mý Feleeně zmáhal mě stesk.
Až konečně k ďasu já vyjel k El Pasu,
tam ticho, jaký jenom na pohřbech maj'.
Pak obláček kouře a po něm ran bouře
        a já stačil říct jen: "Feleeno, good-bye!"