Samurai

(Brazilian)Djavan
44
E
G°
G7
C9
E
G°
G7
B9
E
G°
G7
C9
E
G°
G7
B9
E
G°
G7
C9
E
G°
G7
B9
E
G°
G7
C9
A7
G7
F7
B9
E
G°
G7
C9
A7
B75
E79
E
G°
G7
C9
E
G°
G7
B9
5x