Loner

(Slow Rock)Gary Moore
44  intro
G
G
C
F
B
E
C
C
D
1.
E
F
G
E
F
G
G
F
F
G
E
C
C
D
2.
E
F
G
G
E
F
G
F5
B
F
G
D
1.
E
A
C
F
E
C
C
D
G
F
F
G
E
C
C
D
E
F
1.
G
G
G
G
E
F
G
G
E
D7
F
G
8x